Långa samarbeten & förtroende

Lösningar för en bra dag på jobbet

Kontakta oss 070-517 16 98

Arbetsledare

Projekt är ofta komplexa med många saker som skall fungera tillsammans! Niroc Solutions Arbetsledare är vana att jobba med att samordna och få ett projekts resurser att samverka och få bästa möjliga utväxling på det arbete som utförs! Produktion, kvalité och trivsel är alla viktiga frågor där arbetsledaren är en viktig länk att nå det önskade slutresultatet, Kanske den viktigaste rollen för att… Just det ”-Alla ska ha en bra dag på jobbet!”

Projektstöd

Med erfarenhet i bagaget och stort kunnande så hittar vi lösningar till de flesta kunders uppdrag. Vi kan driva projekt med rätt kompetens i varje steg. Vi vågar vara annorlunda och försöker ständigt hitta nya och unika lösningar som passar dig som kund och just ditt projekt.

Platschef / Projektledare

Niroc Solutions konsulttjänster är riktade till strategisk och taktisk såväl som operativ nivå vid frågor om driftsäkerhet och produktion. Utbudet är brett och omfattar allt från konsultstöd i strategifrågor på ledningsnivå till teknikkonsulter som är verksamma inom underhåll och produktion.

Entreprenad tjänster

Maskintjänster
Vi erbjuder tjänster som utförs med Entreprenadmaskiner bl. a grävmaskin, hjullastare och dumper mm.

Maskinförare
Vi har välutbildade och kvalificerade maskinförare med lång erfarenhet som kan anlitas till olika föraruppdrag.

Projektresurser

Ett projekt innehåller många delar där alla är viktiga för att verksamheten skall fungera och projektet skall uppnå sitt mål. Några av de delar som ofta skall hanteras i projekt är:

  • Miljöstöd
  • HSEQ
  • Logistik
  •  Bas-U

Niroc Solutions har lång erfarenhet av dessa områden och har kompetens och kunnande att hantera dessa områden. Engagemang och Ansvar är ofta nyckelord och kärnvärden som är viktiga för att lösa dessa delar i projekt!

Vill du veta mer? Skicka ett mail.