Lång erfarenhet & kunskap

Våra ledord

Kunskap - Utveckling - Trivsel

Det här är Niroc Solutions

Niroc Solution AB är ett norrländskt företag som möter kundens efterfrågan inom energi- miljö- och anläggningsteknik.  Vårt ursprung finns i Örnsköldsvik men vi är verksamma i hela Norrland.

Vår utveckling är kopplad till våra medarbetare! Det viktigaste i vårt företag!
Vi jobbar med att hela tiden anta nya utmaningar och utvecklas både i vår profession och som individ! Vi tror att det är just det som hittills gjort oss framgångsrika och att det kommer fortsätta så in i framtiden!    
Så att… Beställare, utförare, kunder, personal och leverantörer känner att det är just det!
– En bra dag på jobbet!,